Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

" Star of the Sea" ; Mary; łac. Stella Marina