Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

star of David
hebr. Magen David