Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Pontifical Swiss Guard (1506)