Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pledge of peace, guarantee of peace