Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

impersonal Absolute; hind., skr. Brahman