ä
ö
ß
ü

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Pässe, Personalausweise und Visa.
Tu dowiesz się wszystkiego o paszportach, dowodach tożsamości i wizach.

europa.eu

Endlich in 1954 wachte jemand auf und merkte, dass 1950 nun passé sei.
Wreszcie w 1954 ktoś się ocknął i zdał sobie sprawę, że 1950 jest cokolwiek passe.

TED

Ich spüre diese Erwartung und deswegen passe ich mich an und ich lebe mein Leben so wie andere es von mir erwarten.
Wyczuwam to oczekiwanie, zatem dostosowuję się do niego, I żyję tak, jak tego oczekujecie.

TED

Ich passe da hinein, Sie passen da hinein, denn in hundert Jahren kann mein Körper wieder ohne Aufbereitung in die Erde zurückkehren.
Ten odzysk wtórny funkcjonuje od miliardów lat.

TED

Und wenn sie dort ankommen, finden sie sich in Arbeitslagern wieder, ohne Wasser, ohne Klimaanlage, und die Pässe hat man ihnen auch noch abgenommen.
Słono płacą pośrednikom, żeby się tam dostać.

TED