ä
ö
ß
ü
Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

odgrywać ważną rolę w życiu miasta