ä
ö
ß
ü
Słownik prawniczo handlowy niemiecko-polskiAnna Słomczewska

ujęcie wyroku sądu rozjemczego, sformulowanie wyroku sądu polubownego