á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
adj szczególny
prywatny
en ~ w szczególności

2.
m~osoba f prywatna
sin otro ~ to wszystko
sobre el ~ na ten temat, w tej kwestii

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
szczególny, osobliwy, specjalny
właściwy, specyficzny, swoisty
określony
2.
niezwykły, rzadki
3.
odrębny
indywidualny
4.
osobisty, prywatny
en ~ w szczególności, szczególnie
specjalnie
prywatnie [2] m
1.
osoba prywatna
2.
sprawa f (konkretna)

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG


1. adj szczególny
prywatny
en ~ w szczególności

2.
m osoba f prywatna
sin otro ~ to wszystko
sobre el ~ na ten temat, w tej kwestii

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

a d j prywatny, osobisty
szczególny, spe-cyficzny, swoisty
clases ~es lekcje prywatne, korepetycje p l
en ~ w szczególności
m osoba prywatna
sprawa f

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

osobliwy

szczególny