á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
adj parzysty
a la ~jednakowo, tak samo
ekon według parytetu
de ~ en ~ na oścież
sin ~ niezrównany

2.
m~para f
un ~ de parę

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
parzysty
número ~ liczba parzysta
2.
równy
jednakowy
podobny
a ~ de podobnie
około
de ~ en ~ (otwarty) na oścież
bez przeszkód
sin ~ niezrównany, jedyny w swoim rodzaju
a la ~ jednakowo, tak samo
jednocześnie, razem
ir a la ~ mieć równy udział (w czym) [2] m
1.
para f
a ~es parami, dwójkami
~es o nones cetno (czy) licho (gra)
2.
para f, stadło n
3.
hand. parytet m
al ~ według parytetu, al pari
4.
par m (tytuł) [3] f zob. placenta

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG


1. adj parzysty
a la ~jednakowo, tak samo
ekon według parytetu
de ~ en ~ na oścież
sin ~ niezrównany

2.
m para f
un ~ de parę

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

a d j parzysty
m para, dwójka f
abrir de ~ en ~ otworzyć na oścież
a la ~ jednocześnie
un ~ de veces parę razy

Słownik techniczny hiszpańsko-polski Anna Kienzler


1. para f
2.krokiew wiązara dachowego

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

parzystość

parzysty