á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

imperf vr temer, tener miedo
~ć się śmierci tener miedo de [temer] la muerte
~m się, że... me temo que..