á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vi
1.
przybywać, przychodzić, nadchodzić
przyjeżdżać
~ con tiempo przybyć na czas
przen. ~ y besar natychmiast przystąpić (do czego)
2.
dotrwać do
trwać do
3.
dotrzeć, zajechać
4.
dochodzić do
osiągać
sięgać do
llega a la cintura sięga do pasa
~on a las manos doszło do rękoczynów
este coche no llega a aquello ten samochód nie dorównuje tamtemu
~ al poder dojść do władzy
5.
wynosić
sięgać (pewnej sumy)
6.
starczać, wystarczać
7.
zdołać
llegó a comprender zrozumiał (w końcu)
~ a saber dowiedzieć się
nauczyć się
~ a ver zobaczyć
8.
stawać się, zostać (kim, czym)
llegó a ser escritor został pisarzem
9.
pojawić się, nadarzyć się
cuando llega la ocasión gdy się nadarzy sposobność
10.
starczać, wystarczać [2] vt
1.
zbierać, gromadzić
łączyć
2.
zbliżać
przysuwać [3] ~se vr
1.
zbliżać się
przybliżać się
2.
zbierać się, gromadzić się
3.
udawać się (dokąd)

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

przyjść
przybyć
przyjechać (do a, hasta, z de, czym en)
dojechać
osiągać
dochodzić
~ a viejo zestarzeć się
~ a comprender (zdołać) zrozumieć
~ a saber dowiedzieć się
~ lejos daleko zajść
~se por przyjść po kogo

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v i przyjść, przyjechać, przybyć
nadejść, nastać
(do) sięgać
~ a ser zostać (k i m ś)
p r z e n. ~ lejos daleko zajść

Otwarty słownik hiszpańsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dojechać

nadchodzić

nadciągać

nadciągający

nadciągnąć

nadjechać

nadjeżdżać

nadjeżdżający

nadpłynąć

nadpływać

nadpływający

nastać

przybyć

przybywać

przybywający

przyjechać

przyjeżdżać

przylatujący

przylatywać

przylecieć

zachodzący

zachodzić

zajechać

zajeżdżać

zajeżdżający

zawitać