á
í
ñ
ü
¡
Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

f rana f
przen poner el dedo en la ~ dotknąć do żywego

Słownik techniczny hiszpańsko-polskiAnna Kienzler

fuga f, spoina f