á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj oswobadzający
wyzwalający, wyzwoleńczy [2] m
1.
wyzwoliciel, zbawca m
2.
szufelka do sypkich towarów
3.
hand. trasant m