á
í
ñ
ü
¡
Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

(skrót od Instituto Español de Comercio Exterior) ~Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego