á
í
ñ
ü
¡
Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

(skrót od Impuesto sobre bienes inmuebles) podatek od nieruchomości