á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt zob. humanar [1]
[2] ~se vr łagodnieć

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

humanizować
uczłowieczać