á
í
ñ
ü
¡
Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

czcić, świętować, obchodzić