á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

m dial., M. zob. hombre

Słownik częstych błędów

Rzeczownik home oznacza (swój) dom. Gdy mówimy o pójściu, pojechaniu, powrocie itp. do domu, nie używamy przyimków, np. He returned home (Wrócił do domu). Kiedy chcemy określić przebywanie w domu, używamy przyimka at, np. I decided to stay at home (Zdecydowałem się zostać w domu). Zwrot make oneself at home znaczy czuć się jak u siebie w domu, np. Please, make yourself at home (Proszę, czuj się jak u siebie w domu). Kiedy mamy na myśli (czyjś) dom, używamy rzeczownika house z odpowiednim przyimkiem (zgodnie z regułami gramatycznymi), np. I went to John's house (Poszedłem do domu Johna)