á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny hiszpańsko-polskiAnna Kienzler

histydyna f, imidazoliloalanina f