á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny hiszpańsko-polskiAnna Kienzler

przewód uziemiający, przewód do masy