á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
adj ogólny
główny
en (por lo) ~ zwykle, na ogół

2.
m~generał m

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
ogólny
powszechny
en ~ w ogóle, na ogół
es ~ decir... powszechnie mówi się...
praw. ~es de la Ley pytanie dotyczące personaliów
2.
główny, zasadniczy
naczelny, generalny
3.
wszechstronnie wykształcony [2] m
1.
wojsk. generał m
2.
kośc. główny przełożony zakonu, generał m
3.
audytorium n

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

1. adj ogólny
główny
en (por lo) ~ zwykle, na ogół
2. m generał m

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

a d j ogólny, powszechny
en ~ w ogóle, na ogół
director ~ dyrektor naczelny
m generał m

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

generał

generalny

naczelny

ogólność

ogólny

powszechność

walny