á
í
ñ
ü
¡
Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

m dno n, spód m
tło n, głębia f
fundusz m
~s pl fundusze pl, środki m/pl pieniężne
~ de inversiones fundusz inwestycyjny
a ~ do dna
do cna
na dno
en el ~ w istocie (w gruncie) rzeczy
przen tocar ~ (do) sięgnąć dna
sin ~s bez pokrycia
los bajos ~s podziemie n
przen świat m przestępczy

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m dno n
głębia f
tło n
e k o n. fundusz m
a ~ gruntownie, dogłębnie
carrera de ~ bieg długodystansowy
en el ~ w istocie, w gruncie rzeczy

Słownik techniczny hiszpańsko-polski Anna Kienzler

denko n, dno n, spód m, tło n

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

denko

spód

tło