á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
kierujący
kierowniczy
2.
geom. wodzący [2] m
1.
dyrektor, kierownik m
~ artístico kierownik artystyczny
~ de academia prezes akademii
~ espiritual kierownik duchowy
~ de cine reżyser m
~ de orquesta dyrygent m
szef orkiestry
2.
reżyser m
3.
wydawca m (gazety, pisma)

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

dyrektor m
~ de cine reżyser filmowy
~ de orquesta dyrygent

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m dyrektor m
kierownik m
~ de cine reżyser filmowy
~ de or-questa dyrygent m

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dyrektor

reżyser

Słownik częstych błędów

Rzeczownik director oznacza dyrektora, kierownika, reżysera, ale w znaczeniu dyrektora szkoły używamy raczej określenia headmaster lub principal, np. Our headmaster didn't like the director's cut of ``Blade Runner'' movie (Dyrektorowi naszej szkoły nie podobała się wersja reżyserska filmu ,,Łowca androidów'')