á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
v/t dawać
dać
darować
wręczać
~ recuerdos pozdrawiać
~ golpe uderzać
~ conferencia wygłaszać wykład
~ la razón przyznać rację

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
dawać, dać
darować
wręczać
przekazywać
~ una cosa a uno dać co komu
~ ejemplo dać przykład
~ motivo dać powód
~ trabajo dać pracę, ~ cuenta zdać sprawę
2.
podawać
~ la mano podać rękę
~ a conocer podać do wiadomości
3.
oddawać
~ a la estampa oddać do druku
~ su vida oddać życie
4.
rozdawać
~ naipes rozdać karty (do gry)
5.
dostarczać, poddawać, podsuwać
~ asunto dostarczyć tematu
6.
powierzać funkcję
7.
udzielać
~ consejo udzielić porady
~ una lección lekcji
~ permiso udzielić pozwolenia, pozwolić (na co)
8.
zgadzać się (na co)
9.
uważać, uznawać (za)
~ por hecho uważać za zrobione
~ por bien empleado uznać za właściwe
10.
przynosić, dawać
~ intereses procentować 1
1.
przysparzać
~ de sí a) rozciągać się (o materiale, skórze) b) przen. przynosić straty 1
2.
przyznawać (rację) 1
3.
powlekać, malować
~ en rojo malować na czerwono
~ de barniz powlekać emalią 1
4.
okazywać, wyrażać, życzyć
~ la bienvenida witać, powitać
~ enhorabuena gratulować
~ gracias dziękować
~ los buenos días mówić „dzień dobry, witać
~ los días składać życzenia urodzinowe 1
5.
bić, uderzać
dać komu (czym w co albo po czym)
wybijać (o zegarze)
~ una bofetada wyciąć policzek, spoliczkować
~ de palos okładać kijem
han dado las ocho wybiła ósma (godzina)
~ diente con diente dzwonić zębami 1
6.
wyjawiać, ujawniać 1
7.
wydawać
~ un banquete wydać bankiet
~ un concierto dać koncert
~ una batalla wydać bitwę
~ a luz a) wydać na świat
spłodzić, urodzić b) opublikować 1
8.
wydobywać (z siebie)
~ un chillido zakwilić
~ un grito wydać okrzyk
~ suspiros wzdychać
~ voces wrzeszczeć, krzyczeć 1
9.
sprawiać, wywoływać, powodować
~ gana pobudzać chęć, zachęcać (o czym)
cieszyć
~ gusto sprawiać przyjemność
~ honor sprawiać zaszczyt
~ lástima wzbudzać litość
~ miedo wzbudzać strach
~ pena sprawiać przykrość 20. (dar z rzeczownikiem określa czynność wyrażoną w rzeczowniku) robić, czynić, wykonywać (co)
~ un abrazo uściskać
~ coces wierzgać, kopać
~ fin skończyć
~ un paseo przejść się, przespacerować się
~ saltos skakać
~ un vistazo przeglądnąć, przejrzeć (co)
~ calle ustąpić z drogi
~ de codo zaniedbywać
lekceważyć, machnąć ręką na co
~ de alta wpisać do rejestru
uznać za zdolnego do służby wojskowej
~ el alta zwolnić pacjenta ze szpitala
~ de baja zwolnić z wojska
zanotować czyją nieobecność podczas apelu itp., uznać za zaginionego
~ tras iść czyim śladem, śledzić, ścigać, prześladować (kogo)
~ vez puścić kogo w kolejności
~, que van dando płacić pięknym za nadobne [2] vi
1.
mieć znaczenie
lo mismo da na jedno wychodzi
me da lo mismo wszystko mi jedno
¡qué más da! czy (to) nie wszystko jedno?
2.
dawać
~ de comer dawać jeść, nakarmić, utrzymywać (kogo)
3.
wpadać (w co)
~ en manos de wpadać w ręce czyje
~ en la trampa wpadać w pułapkę
~ en manías nabierać manier
wpadać w manię
4.
trafiać
~ en el blanco trafić w cel
~ en el vacío a) trafić w próżnię b) przen. trafić jak kulą w płot
5.
chwytać, owładnąć (o czym)
napadać (o czym)
oblecieć (o czym)
me dio algo a) coś mi się stało
źle się poczułem b) urzekło mnie coś
6.
padać
~ de espaldas upaść na plecy
7.
wychodzić na, być skierowanym ku
la ventana da al jardín okno wychodzi na ogród
8.
odgadywać, utrafić
~ en ello wpaść na co, trafić w sedno rzeczy
~ en lo cierto utrafić w sedno
9.
przen. podpowiadać
me da el corazón serce mi podpowiada
me da que va a llover zdaje się, że będzie padał deszcz
10.
przychodzić na myśl, wpadać do głowy 1
1.
zaczynać robić (co)
zabierać się (do czego)
dio a llorar zaczął płakać 1
2.
natknąć się (na kogo, na co)
napotkać, spotkać (kogo, co)
trafić (na co)
znaleźć (co)
~ con quien lo entiende spotkać kogo, kto się zna na rzeczy 1
3.
uderzyć (o co)
~ contra el poste uderzyć (się) o słup 1
4.
rzucać, ciskać (o ziemię) 1
5.
rzucać się (na kogo), spadać (na kogo) 1
6.
upierać się (przy czym)
¡dale! jeszcze!
¡dale y dale! ciągle to samo 1
7.
zdarzać się, nadarzać się
a mal ~ w najgorszym razie
pot. de donde diere bez ładu i składu
na chybił trafił 1
8.
wprawiać w ruch [3] ~se vr
1.
poddawać się, dawać się
uznawać się (za pokonanego)
2.
dać się (poznać)
3.
nadarzać się (o sposobności)
4.
zdarzać się
5.
udawać się (o roślinie)
obrodzić (o owocach)
6.
oddawać się, poświęcać się (czemu)
7.
skłaniać się (ku czemu)
~se a creer być skłonnym uwierzyć w co
8.
uznawać za
uchodzić za
dárselas przypisywać sobie jakieś zalety
9.
zależeć (komu na czym)
poco se me da niewiele mi zależy

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG


1. v/t dawać
dać
darować
wręczać
~ recuerdos pozdrawiać
~ golpe uderzać
~ conferencia wygłaszać wykład
~ la razón przyznać rację
~ valor nadawać wartość
dan las cinco wybija piąta

2.
v/i ~ a wychodzić na
~ con znaleźć
natknąć się na
spotkać się z
no ~ con algo nie przypominać sobie czego
~ contra (con) uderzyć o
~ de comer dawać jeść, żywić
~ de sí­ poddawać
~ por muerto wziąć za zmarłego
~ que hablar dać powód do gadania
¡qué más da! cóż robić!
~se występować
zdarzać się
zachodzić
~ a poświęcać się, oddawać się czemuś
~ por, dárselas de uchodzić za

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v t dać, dawać
~ a wychodzić na (o o k n a c h, u l i c y)
~ a luz rodzić
~ contra algo uderzyć w coś
~ de alta a) wypisać pacjenta ze szpitala
b) wpisać (włączyć) do rejestru
~ de baja zwolnić, wypisać z rejestru
~ de sí rozciągnąć się (o m a t e r i a l e)
~ en el blanco trafić w cel
~ envidia wzbudzać zazdrość
~ la bienvenida przywitać, powitać
~ la hora wybijać godzinę
~ las gracias por algo (po) - dziękować za coś
~ una fiesta urządzić przyjęcie
~ vueltas a un asunto myśleć (zastanawiać się) nad czymś, p o t. główkować nad czymś
(no) ~le a alguien la gana de hacer algo (nie) mieć ochotę (y) coś zrobić
a al-guien le da por hacer algo komuś zachciewa się (z) robić coś
~se v r występować, znajdować się
~se crema en las manos (po) smarować sobie ręce kremem
dárselas de mieć się za, udawać
dársele algo bien a alguien mieć łatwość czegoś
me da igual wszystko mi jedno

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dać

dający

dawać

nadający

nadawać

podać

podający

podawać

udzielać

udzielający

udzielić

zadać

zadający

zadawać