á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
adj: ser ~ a odpowiadać czemu
estar ~ con zgadzać się z

2.
prp ~ a zgodnie z
według

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
podobny, taki sam pod względem kształtu, równokształtny
2.
zgodny, tożsamy, zgadzający się
~ a la ley zgodny z prawem
~ con el original zgodny z oryginałem
estar ~ zgadzać się
3.
pogodzony, zrezygnowany
~ con su desgracia pogodzony ze swym nieszczęściem
4.
należyty, właściwy, odpowiedni
la cuenta está ~ rachunek zgadza się [2] adv zgodnie z..., według
~ a su derecho zgodnie ze swym prawem [3] conj jak tylko, skoro tylko
jak
o ile
~ deja de hablar, te diré jak tylko skończy mówić, powiem ci
según y ~ tak jak
właśnie tak, jak
to zależy [4] m potwierdzenie n (np. odbioru)

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG


1. adj: ser ~ a odpowiadać czemu
estar ~ con zgadzać się z

2.
prp ~ a zgodnie z
według

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

a d j zgodny
estar ~ zgadzać się
a d v według, zgodnie z

Słownik techniczny hiszpańsko-polski Anna Kienzler

konforemny, wiernokątny

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zrezygnowany