á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

m
1.
acetabulum n (naczynie jako miara płynów u Rzymian)
2.
ocetnica f
karafka f
3.
anat. panewka f (udowa)
4.
czara f