á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

m Ch. handlarz bydłem rzeźnym
dostawca bydła rzeźnego