á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt
1.
przestarz. mors. przedziurawi-ć/ać burtę (statku, okrętu)
2.
przewierc-ić/ać