á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
rozmy-ć/wać grunt, drążyć wyrwy
2.
zepchnąć/spychać do wyrwy
3.
przen. wpakować w trudną sytuację [2] vi mors. u/grząźć na mieliźnie [3] ~se vr
1.
wpa-ść/dać do wyrwy
2.
ugrząźć, ugrzęznąć
3.
przen. wpa-ść/dać w tarapaty, wpakować się w trudną sytuację
wkopać się pot.