á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
rzuc-ić/ać, cis-nąć/kać
2.
rozpr-oszyć/aszać
zmu-sić/szać do ucieczki
3.
najechać
przejechać
s/tratować
4.
powalić [2] ~se vr
1.
Per. rozłajdaczyć się, rozhulać się pot.
rozbestwi-ć/ać się
2.
Ekw. wyjść/wychodzić pośpiesznie, wybie-c/gać
3.
Per. pot-knąć/ykać się, paść/padać, przewr-ócić/acać się