á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt roln.
1.
za/orać ugor (pod zasiewy)
2.
podorywać, orać (dla spulchnienia ziemi)