á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt s/tworzyć bandę [2] ~se vr
1.
z/organizować się w bandę
2.
Am. zostać zwolennikiem