á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
mors. przyj-ąć/mować obcy statek pod własną banderę
za/rejestrować, obcy statek
zaopat-rzyć/rywać statek w dokumenty (rejestracyjne)
2.
o/zdobić flagami
3.
przen. przywodzić (ruchowi)
4.
wojsk. zaciągać do wojska [2] ~se vr mors. zostać zarejestrowanym (o statku)