á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt mors. u/stawiać boje
wyznacz-y/ać drogę bojami [2] ~se vr określ-ić/ać położenie statku (za pomocą mapy)