á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

f Am. o/strzelanie n
strzelanina f
zastrzelenie n