á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt Am.
1.
za/atakować
2.
nękać, ścigać, prześladować
3.
s/kupować
z/monopolizować
chomikować pot.
z/melinować posp.
4.
obłap-ać/ywać w tańcu
5.
zask-oczyć/akiwać
przyłap-ać/ywać (na czym)