á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny hiszpańsko-polskiAnna Kienzler

wskaźnik refrakcji, współczynnik załamania

współczynnik refrakcji