à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRéSENCE

ASSISTANCE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) présence~ lista - (f.) feuille de présence~ obowiązkowa - (f.) assistanceobligatoire~ sprawdzać - vérifier la présence~ w obecności świadków - en présencede témoins

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuskiAnna Słomczewska

présence f, assistance f