à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

ayant~ cel sprzeczny z ustawą - dontle but est contraire à la loi/illégal~ łącznie - ayant au total~ na uwadze - ayant égard à qc.~ na względzie - en prenant enconsidération~ podstawę przypuszczać - ayantdes raisons de croire~ wpływ na ich status - intéressantleur statut~ zastosowanie - ayant application, applicable

Otwarty słownik polsko-francuskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ordinand