à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

capitaliser, porter à l’actif

Otwarty słownik polsko-francuskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

actionner

activer