Nowoczesny słownik angielsko-polski

zoonoza

choroba odzwierzęca

Wordnet angielsko-polski

(an animal disease that can be transmitted to humans)
choroba odzwierzęca, zoonoza, antropozoonoza
synonim: zoonotic disease