Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

choroby odzwierzęce niepochodzące od żywności