Słownik audio-video Montevideo

połączenie komputerowe umożliwiające współ-pracę z urządzeniami wideo w czasie rzeczywistym, port między kartą komputera PC i kartą graficzną