Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

celować, nastawiać obiektyw na cel; robić najazd;

Słownik internautów

przybliżać, powiększać

Słownik audio-video Montevideo

najazd transfokatorem

dojazd transfokatorem

najazd kamerą najechać, zbliżyć

najazd

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

skoncentrować się na kimś/ czymś, pogadać o kimś/ czymś