Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ogród zoologiczny;

Wordnet angielsko-polski

(the facility where wild animals are housed for exhibition)
ogród zoologiczny, zoo, zwierzyniec
synonim: menagerie
synonim: zoo