Nowoczesny słownik angielsko-polski

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu