Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

budownictwo dzielnica z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną;