Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

strefa pośrednia przyrdzenna, warstwa pośrednia przyrdzenna