Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

Zamknij jadaczkę/ japę/ mordę/ szczekaczkę!, Zamknij się!, Przymknij się!